ПОВІДОМЛЕННЯ кредиторів

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПОВІДОМЛЕННЯ кредиторів

ПОВІДОМЛЕННЯ
кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»
в Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський»

Приватне Акціонерне Товариство «Готель Голосіївський» (код за ЄДРПОУ 03358529, місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93) (надалі – Товариство) на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 15 серпня 2018 року Єдиним акціонером Товариства було прийнято Рішення про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» код за ЄДРПОУ 03358529, з місцезнаходженням за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський», з місцезнаходженням за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, призначено комісію з припинення та затверджено план перетворення.
Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «Готель Голосіївський» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення). Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) Товариства на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських підприємств, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням комісії з реорганізації (перетворення) Товариства: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93.
На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство, в особі комісії з реорганізації, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.
Усі активи та забов’язання у повному обсязі переходять до товариства – правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський».
Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення (перетворення) товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
-  забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, та
-  дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. В такому разі, зобов’язання Товариства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом підприємству-правонаступнику - ТОВ " Готель Голосіївський " - та будуть виконуватись останнім згідно умов передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та Товариством.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходженням ПрАТ «Готель Голосіївський» - 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93.
Контактні телефони Товариства: 044-259-76-73, 067-230-16-35.

Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з реорганізації ПрАТ «Готель Голосіївський» Кондратьєва Наталія Мирославівна

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине