ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (...)

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (Код за ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «12» жовтня 2015 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06 жовтня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
4. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
5. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, приймальня.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна.
Довідки за телефоном (044) 259-76-73.

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине