ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 5

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (Код за ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «14» вересня 2016 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08 вересня 2016 року.

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Топіха Наталя Петрівна – Голова Лічильної комісії;
Шумелюк Оксана Кузьмівна – член Лічильної комісії;
Кириленко Вікторія Миколаївна – член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Для проведення зборів обрати:
Кондратьєву Наталію Мирославівну - Головою зборів;
Федік Ганна Григорівна - секретарем зборів.

3. Прийняття рішення про поширення діючої іпотеки, а саме майнового комплексу, загальною площею 9355,20 кв.м. за адресою м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 93 на нові умови основного зобов’язання, згідно Кредитного договору № 010/08/3956 від 22.05.2008, діючого в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р.
Проект рішення:
Поширити діючу іпотеку, а саме майнового комплексу, загальною площею 9355,20 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 93 на нові умови основного зобов’язання за Кредитним договором № 010/08/3956 від 22.05.2008, укладеним в межах Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р. та Генеральною кредитною угодою № 010/08/3955 від 22.05.2008р. у зв’язку із продовженням строку дії Кредитного договору № 010/08/3956 від 22.05.2008, укладеного в межах Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р., та Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р., до 01 квітня 2017 року.
Іпотека за договором іпотеки, посвідченим 22.05.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І., за реєстровим № 1677, поширюється на нові умови зобов’язань ПрАТ Інвестиційна компанія „ІТТ - Інвест” за Кредитним договором № 010/08/3956 від 22.05.2008, укладеним в межах Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р., та Генеральною кредитною угодою № 010/08/3955 від 22.05.2008р та забезпечує повне виконання зобов’язань ПрАТ Інвестиційна компанія „ІТТ - Інвест” за вказаними договорами в загальному розмірі 1 145 000,00 (один мільйон сто сорок п’ять тисяч) доларів США в строк до 01 квітня 2017 року..

4. Прийняття рішення про внесення змін до договору іпотеки.
Проект рішення.
Внести зміни до Договору іпотеки, посвідченого 22.05.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І., за реєстровим № 1677, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосіївський», у зв’язку зі зміною умов за Генеральною кредитною угодою № 010/08/3955 від 22.05.2008р. та Кредитним договором № 010/08/3956 від 22.05.2008р., укладеним в межах Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р., що укладені між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест», щодо продовження їх строку дії до 01 квітня 2017 року, шляхом викладення п. 2.1. Договору іпотеки, посвідченого 22.05.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І., за реєстровим № 1677, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосіївський», в наступній редакції:
«2.1. Іпотека відповідно до Договору забезпечує повне виконання грошових зобов’язань Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія „ІТТ - Інвест”(надалі - Позичальник) , що виникають з Генеральної кредитної угоди № 010/08//3955 від 22.05.2008р., укладеної між Іпотекодержателем та Позичальником, а також кредитних договорів, укладених в її межах, разом з договорами та всіма змінами, додатками та додатковими угодами/договорами до них, у тому числі тими, що будуть укладені після підписання цього Договору (надалі за текстом – Кредитний договір) . Відповідно до Кредитного договору Позичальник зобов’язується перед Іпотекодержателем повернути кредит у розмірі 1 145 000, 00 (один мільйон сто сорок п’ять тисяч) доларів США ,в строк до 01 квітня 2017 року, сплатити проценти, комісії, неустойки та інші платежі, а також виконати всі інші обов’язки, що витікають зі змісту Кредитного договору в розмірі, порядку та строки, передбачені Кредитним договором.
Іпотекою за Договором також забезпечуються вимоги Іпотекодержателя, які можуть виникнути в майбутньому із Кредитного договору та/або зміни до нього , зокрема у разі:
- продовження строку користування кредитом чи строку здійснення кредитної операції;
- збільшення процентної ставки/комісійної винагороди за кредитом чи зміні способу нарахування проценту/комісії;
- збільшення суми кредиту на суму несвоєчасно сплачених процентів;
- припинення (розірвання, новацій) Кредитного договору чи відмови Іпотекодержателя (Кредитора) від надання кредиту /здійснення кредитної операції, якщо в результаті зазначеного у Позичальника залишились не виконані зобов’язання, які виникли в період дії Кредитного договору;
- зміни валюти виконання Позичальником своїх грошових зобов’язань за Кредитним договором;
- зміни графіку виконання грошових зобов’язань за Кредитним договором;
- зміни інших умов Кредитного договору , що не призводять до збільшення суми кредиту.
Такі вимоги Іпотекодержателя вважаються забезпеченими іпотекою відповідно до умов договору без необхідності внесення змін до нього.»

5. Надання повноважень Голові правління ПАТ „Готель Голосіївський” Кондратьєвій Н.М. на підписання від імені Товариства з АТ „Райффайзен Банк Аваль ” додаткової угоди та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгоджувати всі інші умови додаткової угоди.
Проект рішення:
Уповноважити Голову Правління ПАТ „Готель Голосіївський” Кондратьєву Н.М. на підписання від імені Товариства з АТ „Райффайзен Банк Аваль ” договору про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 22.05.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І., за реєстровим № 1677, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосіївський» та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгоджувати всі інші умови договору про внесення змін.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, приймальня.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна.
Адреса веб-сайту ПАТ „Готель Голосіївський”, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- http://hotelgolos.com/

Довідки за телефоном (044) 259-76-73.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів було опублікований в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 153 від 12.08.2016р.

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине