ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 3

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

Приватне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 (Код за ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «29» червня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:
22 червня 2017 року.

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Топіха Наталя Петрівна – Голова Лічильної комісії;
Шумелюк Оксана Кузьмівна – член Лічильної комісії;
Кириленко Вікторія Миколаївна – член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Для проведення зборів обрати:
Кондратьєву Наталію Мирославівну – Головою зборів;
Чернецьку Раїсу Миколаївну - секретарем зборів.

3. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
На виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внести зміни до Статуту Товариства відповідно до норм чинного законодавства України та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський» у новій редакції.

4. Затвердження осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Уповноважити Голову зборів акціонерів Товариства Кондратьєву Н.М. та секретаря зборів акціонерів Товариства Чернецьку Р.М. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені його акціонерів.
Уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів акціонерів Товариства Кондратьєву Н.М. та секретаря зборів акціонерів Товариства Чернецьку Р.М.
Уповноважити Голову правління ПрАТ «Готель Голосіївський» Кондратьєву Н.М. на здійснення державної реєстрації змін до установчих документів, відповідно до норм чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, приймальня.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна.
Адреса веб-сайту ПрАТ «Готель Голосіївський», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- http://hotelgolos.com/
Довідки за телефоном (044) 259-76-73.
Голова Правління ПрАТ «Готель Голосіївський» Кондратьєва Н.М.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів було опублікованано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 98 від 26.05.2017р.

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине