ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 2

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

Приватне акціонерне товариство «ГотельГолосіївський», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 (Код за ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «18» серпня 2017 року об 10 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 09годині 00 хв., закінчення реєстрації о 09годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальнихзборах: 14серпня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Топіха Наталя Петрівна – Голова Лічильної комісії;
Шумелюк Оксана Кузьмівна – член Лічильної комісії;
Кириленко Вікторія Миколаївна – член Лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Для проведення зборів обрати:
Кондратьєву Наталію Мирославівну - Головою зборів;
Чернецьку Раїсу Миколаївну - секретарем зборів.

3.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства у повному складі з метою їх подальшого переобрання, а саме припинити повноваження:
1.Голови Наглядової Ради Товариства:
Зелінської Галини Мефодіївни (паспорт, серія СН № 304044 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 13), яка володіє 1 (однією) акцією ПрАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства 4 місяці;
2. Члена Наглядової Ради Товариства:
Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серія СМ № 493118 виданий Бориспільським МРВГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16), яка володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 4 місяці;
3. Члена Наглядової Ради Товариства:
Смик Світлана Василівна (паспорт, серія МЕ, № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004 р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 146/2, кв. 60), яка володіє володіє 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 4 місяці;

4. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства
Проект рішення:
Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради Товариства.

5. Обрання персонального складу Наглядової Ради Товариства
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням). Зобов’язати Наглядову раду Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, щоукладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписанняцивільно-правовихдоговорів зГоловою та членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради товариства на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Товариства Кондратьєвій Наталії Мирославівні на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, приймальня.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правлінняКондратьєваНаталіяМирославівна.
Адреса веб-сайту ПРАТ „ГотельГолосіївський”, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- http://hotelgolos.com/
Довідки за телефоном (044) 259-76-73.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №133 від 18.07.17р

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине