ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів (...)

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Готель Голосіївський»

Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (Код за ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «23» березня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 березня 2017 року.

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Топіха Наталя Петрівна – Голова Лічильної комісії;
Шумелюк Оксана Кузьмівна – член Лічильної комісії;
Кириленко Вікторія Миколаївна – член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Для проведення зборів обрати:
Кондратьєву Наталію Мирославівну - Головою зборів;
Чернецьку Раїсу Миколаївну - секретарем зборів.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення:
Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
Проект рішення:
Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Розподілити чистий прибуток наступним чином:
- здійснити відрахування до фонду коштів, які спрямовуються на розвиток та вдосконалення діяльності підприємства в розмірі 100 % від чистого прибутку за 2016р.,
Не нараховувати дивіденди за 2016 рік.

8. Зміна типу та найменування Товариства.
Проект рішення:
Змінити тип товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство. Затвердити нову назву Товариства – Приватне акціонерне товариство «Готель Голосіївський» - повна назва, ПрАТ «Готель Голосіївський» - скорочена назва.

9. Внесення зміни щодо адреси місцезнаходження юридичної особи в зв’язку з перейменуванням вулиці, на якій зареєстрований суб’єкт господарювання.
Проект рішення:
Внести зміни щодо адреси місцезнаходження юридичної особи в зв’язку з перейменуванням вулиці, на якій зареєстрований суб’єкт господарювання та затвердити зміни до статуту ПрАТ «Готель Голосіївський» у зв’язку з перейменуванням проспект 40 річчя Жовтня на проспект Голосіївський у місті Києві.

10. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
Відповідно до норм чинного законодавства внести зміни та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський» у новій редакції.

11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства у повному складі з метою їх подальшого переобрання, а саме припинити повноваження:
1.Голови Наглядової Ради Товариства:
Зелінської Галини Мефодіївни (паспорт, серія СН № 304044 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 13), яка володіє 1 (однією) акцією ПАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства 1 рік 5 місяців;
2. Члена Наглядової Ради Товариства:
Товариство з обмеженою відповідальністю «УК ЦЕНТР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35645334), що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40 – річчя Жовтня, буд. 93), який володіє 60 869 963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) акції ПАТ «Готель Голосіївський» в особі Луньової Анастасії Серверівни (паспорт, серія ЕТ № 091046, виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму, 14.09.2007р., що зареєстрована за адресою: АР Крим, Красногвардійський р-н., с. Котельниково, вул. Кірова, буд. 43, Ідентифікаційний номер 3347615721), що діє на підставі Довіреності. Перебувало на посаді Члена Наглядової ради Товариства 1 рік 5 місяців;
3.Члена Наглядової Ради Товариства:
Прошенко Ганни Олександрівни (паспорт, серія СО, № 884142, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 07.09.2010р., Ідентифікаційний номер 3095303764, що зареєстрована за адресою: Києво – Святошинський район, с. Петрівське, вул. Польова, буд. 74), яка володіє 1 (однією) акцією ПАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 1 рік 5 місяців;

12. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства
Проект рішення:
Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради Товариства.

13. Обрання персонального складу Наглядової Ради Товариства
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням). Зобов’язати Наглядову раду Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради товариства на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Товариства Кондратьєвій Наталії Мирославівні на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізійної комісії:
Голови Ревізійної комісії Товариства Чернецької Раїси Миколаївни (паспорт серії МЮ № 184080, виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, 26.09.2008 р.). яка володіє 1 (однією) акцією ПАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства чотири роки.
Члена Ревізійної комісії Товариства Кучеренко Ольги Володимирівни (паспорт серії СТ № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2008 р.), яка володіє 1 (однією) акцією ПАТ «Готель Голосіївський», перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства чотири роки.

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Обрати ревізійну комісію Товариства терміном на п’ять років із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встновлений законодавством строк (кумулятивне голосування).

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Товариства Кондратьєвій Наталії Мирославівні на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження особи уповноваженої на підписання Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів та вчинення дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.
Проект рішення:
Уповноважити Голову правління Товариства Кондратьєву Наталію Мирославівну підписати Статут у новій редакції від імені його акціонерів та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та територіальних громад.
Уповноважити на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
Уповноважити Голову правління Товариства Кондратьєву Наталію Мирославівну, щодо забезпечення вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКЦПФР та інших.

19. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити План розвитку Товариства на 2017 рік.

20. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення:
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в з «23» березня 2017 року по «22» березня 2018 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- погоджувати умови кредитних договорів з усіма можливими змінами та доповненнями які будуть укладатись Товариством з «23» березня 2017 року по «22» березня 2018 року (включно);
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них;
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

21. Прийняття рішення про поширення діючої іпотеки, а саме майнового комплексу, загальною площею 9355,20 кв.м. за адресою м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 93 на нові умови основного зобов’язання, згідно Кредитного договору № 010/08/3956 від 22.05.2008, діючого в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р.
Проект рішення:
Поширити діючу іпотеку, а саме майнового комплексу, загальною площею 9355,20 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 93 на нові умови основного зобов’язання, згідно Кредитного договору № 010/08/3956 від 22.05.2008, діючого в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р. Згідно даного кредитного договору майно ПАТ „Готель Голосіївський” за адресою м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 93 забезпечує повне виконання грошових зобов’язань ПАТ Інвестиційна компанія „ІТТ - Інвест” в загальному розмірі 1 145 000, 00 (один мільйон сто сорок п’ять тисяч) доларів США , які ПАТ Інвестиційна компанія „ІТТ – Інвест” зобов’язується сплатити ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” в строк до 31 грудня 2017 року.

22. Прийняття рішення про внесення змін до договору іпотеки.
Проект рішення:
Внести зміни до Договору іпотеки, посвідченого 22.05.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І., за реєстровим № 1677, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосіївський», у зв’язку зі зміною умов за кредитним договором № 010/08/3956 від 22.05.2008р в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р., що укладені між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест» шляхом викладення п. 2.1. Договору іпотеки, посвідченого 22.05.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І., за реєстровим № 1677, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосіївський», в наступній редакції:
«2.1. Іпотека відповідно до Договору забезпечує повне виконання грошових зобов’язань Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія „ІТТ - Інвест”(надалі - Позичальник) , що виникають з Генеральної кредитної угоди № 010/08//3955 від 22.05.2008р., укладеної між Іпотекодержателем та Позичальником, а також разом з договорами та всіма змінами, додатками та додатковими угодами/договорами до них, у тому числі тими, що будуть укладені після підписання цього Договору (надалі за текстом – Кредитний договір) . Відповідно до Кредитного договору Позичальник зобов’язується перед Іпотекодержателем повернути кредит у розмірі 1 145 000, 00 (один мільйон сто сорок п’ять тисяч) доларів США ,в строк до 31 грудня 2017 року, сплатити проценти, комісії, неустойки та інші платежі, а також виконати всі інші обов’язки, що витікають зі змісту Кредитного договору в розмірі, порядку та строки, передбачені Кредитним договором.
Іпотекою за Договором також забезпечуються вимоги Іпотекодержателя, які можуть виникнути в майбутньому із Кредитного договору та/або зміни до нього , зокрема у разі:
- продовження строку користування кредитом чи строку здійснення кредитної операції;
- збільшення процентної ставки/комісійної винагороди за кредитом чи зміні способу нарахування проценту/комісії;
- збільшення суми кредиту на суму несвоєчасно сплачених процентів;
- припинення (розірвання, новацій) Кредитного договору чи відмови Іпотекодержателя (Кредитора) від надання кредиту /здійснення кредитної операції, якщо в результаті зазначеного у Позичальника залишились не виконані зобов’язання, які виникли в період дії Кредитного договору;
- зміни валюти виконання Позичальником своїх грошових зобов’язань за Кредитним договором;
- зміни графіку виконання грошових зобов’язань за Кредитним договором;
- зміни інших умов Кредитного договору , що не призводять до збільшення суми кредиту.
Такі вимоги Іпотекодержателя вважаються забезпеченими іпотекою відповідно до умов договору без необхідності внесення змін до нього.»

23. Надання повноважень Голові правління ПАТ „Готель Голосіївський” Кондратьєвій Н.М. на підписання від імені Товариства з АТ „Райффайзен Банк Аваль ” додаткової угоди та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгоджувати всі інші умови додаткової угоди.
Проект рішення:
Уповноважити Голову Правління ПАТ „Готель Голосіївський” Кондратьєву Н.М. на підписання від імені Товариства з АТ „Райффайзен Банк Аваль ” договору про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 22.05.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І., за реєстровим № 1677, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Готель «Голосіївський» та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгоджувати всі інші умови договору про внесення змін.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, приймальня.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна.
Адреса веб-сайту ПАТ „Готель Голосіївський”, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- http://hotelgolos.com/

Довідки за телефоном (044) 259-76-73.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 20762 22139
Основні засоби 4548 4976
Довгострокові фінансові інвестиції 15377 9540
Запаси 67 51
Сумарна дебіторська заборгованість 633 2563
Грошові кошти та їх еквіваленти 137 5009
Нерозподілений прибуток 776 381
Власний капітал 16132 15737
Статутний капітал 15356 15356
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4630 6402
Чистий прибуток (збиток) 395 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 61424316 61424316
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 57

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №33 від 17.02.2017

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине