Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 4

Коды GDS:

 • Sabre – UZ 77401
 • Apollo – UZ 51382
 • Worldspan – UZ 13366
 • Amadeus – UZ IEV366

  ЧАО "Гостиница Голосеевская"

  Украина, г. Киев, пр-т Голосеевский, 93
  + 38 (067) 245 39 43
  + 38 (044) 455 74 22
  +38 (044) 259-76-72

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" (далі по тексту – Товариство), що відбулися 12.10.2015р. (ПРОТОКОЛ № 12-10/2015 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель Голосіївський» від 12.10.2015 р.) прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента в зв’язку з прийняттям відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства (ПРОТОКОЛ № 01-09/2015 від 01.09.2015р. засідання Наглядової Ради ПАТ «Готель Голосіївський»), а саме:

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства 4 місяці.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фондант Лтд» (місцезнаходження: Drake Chambers, Road Town, Tortola, P.O. Box 3321, British Virgin Islands, Ідентифікаційний код юридичної особи: 1431538.) Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, перебував на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: Корпорація Істерн Сік’юрітіз Інкорпорейтед (місцезнаходження: 82001, США, штат Вайомінг, Чеєн, Кері Авеню, 1720, оф. 600, Ідентифікаційний код юридичної особи: 2001-00420925). Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, перебував на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: 2005-2011р. – Голова правління ЗАТ «Офісний центр «Індустріальний», 14.07.2011-17.11.2011р. – Директор ТОВ «Офісний центр «Індустріальний», з 18.11.2011р. – Заступник Голови Правління ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на три роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТТ – ЦЕНТР» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, Код за ЄДРПОУ 35645334), в особі Луньової Анастасії Серверівни (паспорт: серії ЕТ № 091046, виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму, 14.09.2007р., що зареєстрована за адресою: АР Крим, Красногвардійський район, с. Котельниково, вул. Кірова, буд. 43, Ідентифікаційний номер 3347615721), що діє від імені акціонера Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Частка посадової особи ТОВ "ІТТ - ЦЕНТР" 60 869 963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) простих, іменних акцій Товариства, що становить 99,0975% у статутному капіталі Товариства, представник - Луньова Анастасія Серверівна часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Інші посади, які обіймав представник посадової особи протягом останніх п’яти років: Вересень 2010р. по лютий 2014р. ООО «Делішес» універсам «Яблуко» - консультант; серпень 2014р. по теперішній час - ТОВ «Антошка» - консультант. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на три роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Прошенко Ганну Олександрівна (паспорт, серії СО № 884142, виданий Cвятошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 15.11.2001р., Ідентифікаційний номер 3095303764, що зареєстрована за адресою: 08141, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Польова, буд. 74). Інші посади, які обіймав представник посадової особи протягом своєї діяльності: з 2010 року – офіційно не працювала, з 01.04.2013 – ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на три роки.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна