Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 4

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" (далі по тексту – Товариство), що відбулися 12.10.2015р. (ПРОТОКОЛ № 12-10/2015 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель Голосіївський» від 12.10.2015 р.) прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента в зв’язку з прийняттям відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства (ПРОТОКОЛ № 01-09/2015 від 01.09.2015р. засідання Наглядової Ради ПАТ «Готель Голосіївський»), а саме:

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства 4 місяці.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фондант Лтд» (місцезнаходження: Drake Chambers, Road Town, Tortola, P.O. Box 3321, British Virgin Islands, Ідентифікаційний код юридичної особи: 1431538.) Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, перебував на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: Корпорація Істерн Сік’юрітіз Інкорпорейтед (місцезнаходження: 82001, США, штат Вайомінг, Чеєн, Кері Авеню, 1720, оф. 600, Ідентифікаційний код юридичної особи: 2001-00420925). Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, перебував на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: 2005-2011р. – Голова правління ЗАТ «Офісний центр «Індустріальний», 14.07.2011-17.11.2011р. – Директор ТОВ «Офісний центр «Індустріальний», з 18.11.2011р. – Заступник Голови Правління ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на три роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТТ – ЦЕНТР» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, Код за ЄДРПОУ 35645334), в особі Луньової Анастасії Серверівни (паспорт: серії ЕТ № 091046, виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму, 14.09.2007р., що зареєстрована за адресою: АР Крим, Красногвардійський район, с. Котельниково, вул. Кірова, буд. 43, Ідентифікаційний номер 3347615721), що діє від імені акціонера Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Частка посадової особи ТОВ "ІТТ - ЦЕНТР" 60 869 963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) простих, іменних акцій Товариства, що становить 99,0975% у статутному капіталі Товариства, представник - Луньова Анастасія Серверівна часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Інші посади, які обіймав представник посадової особи протягом останніх п’яти років: Вересень 2010р. по лютий 2014р. ООО «Делішес» універсам «Яблуко» - консультант; серпень 2014р. по теперішній час - ТОВ «Антошка» - консультант. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на три роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Прошенко Ганну Олександрівна (паспорт, серії СО № 884142, виданий Cвятошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 15.11.2001р., Ідентифікаційний номер 3095303764, що зареєстрована за адресою: 08141, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Польова, буд. 74). Інші посади, які обіймав представник посадової особи протягом своєї діяльності: з 2010 року – офіційно не працювала, з 01.04.2013 – ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на три роки.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине