Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 11

Коди GDS:

 • Sabre – UZ 77401
 • Apollo – UZ 51382
 • Worldspan – UZ 13366
 • Amadeus – UZ IEV366

  ПрАТ "Готель Голосіївський"

  Україна, м. Київ, пр-т Голосіївський, 93
  + 38 (067) 245 39 43
  + 38 (044) 455 74 22
  +38 (044) 259-76-72

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" (далі по тексту – Товариство), що відбулися 23.03.2017р. (ПРОТОКОЛ № 23-03/17 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель Голосіївський» від 23.03.2017р.) прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента на підставі протоколу Наглядової Ради ПАТ «Готель Голосіївський» № 01-02/2017 від 01.02.2017р.), а саме:

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства 1 рік і 5 місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Управляюча Компанія Центр» (місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (проспект Голосіївський, 93), Ідентифікаційний код юридичної особи: 35645334) в особі Луньової Анастасії Серверівни (паспорт, серії ЕТ № 091046, виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму, 14.09.2007р., що зареєстрована за адресою: АР Крим, Красногвардійський район, с. Котельниково, вул. Кірова, буд. 43, Ідентифікаційний номер 3347615721), що діє від імені акціонера Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Частка посадової особи ТОВ «Управляюча Компанія Центр» становить 60869963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) простих, іменних акцій Товариства, що складає 99,097502% у статутному капіталі Товариства. Представник Луньова Анастасія Серверівна часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 1 рік і 5 місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: Прошенко Ганну Олександрівну (паспорт: серії СО № 884142, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 15.11.2001р., Ідентифікаційний номер 3095303764, що зареєстрована за адресою: Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Польова, буд. 74). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства 1 рік і 5 місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Ревізійної комісії Товариства: Чернецьку Раїсу Миколаївну (паспорт: серії МЮ № 184080, виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, 26.09.2008р., Ідентифікаційний номер 3031623602, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, кв. 93). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства 4 роки.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Ревізійної комісії Товариства: Кучеренко Ольгу Володимирівну (паспорт: серії СТ № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2008р., Ідентифікаційний номер 3068124821, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Васильків, пров. Шевченка, буд. 10). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства 4 роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 18.11.2011р. – Заступник Голови Правління ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Смик Світлану Василівну (паспорт, серії МЕ № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 146/2, кв.60, Ідентифікаційний номер 2776508543). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 02.12.2008р. – працює на посаді адміністратора в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серії СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 22.05.1995р. – працює на посаді адміністратора в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства: Чернецьку Раїсу Миколаївну (паспорт: серії МЮ № 184080, виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, 26.09.2008р., Ідентифікаційний номер 3031623602, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, кв. 93). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 12.07.2006р. працює на посаді юриста в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 5 (п’ять) років.

ПРИЗНАЧЕНО з посаду Члена Ревізійної комісії Товариства: Кучеренко Ольгу Володимирівну (паспорт: серії СТ № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2008р., Ідентифікаційний номер 3068124821, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Васильків, пров. Шевченка, буд. 10). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 21.07.2008р. була прийнята на посаду економіста в ВАТ «Готель Голосіївський», з 04.07.2012р. була переведена на посаду бухгалтера у ПАТ «Готель Голосіївський», з 05.07.2013р. переведена на посаду заступника головного бухгалтера в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства терміном на 5 (п’ять) років.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна