Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 6

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" (далі по тексту – Товариство), що відбулися 23.03.2017р. (ПРОТОКОЛ № 23-03/17 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель Голосіївський» від 23.03.2017р.) прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента на підставі протоколу Наглядової Ради ПАТ «Готель Голосіївський» № 01-02/2017 від 01.02.2017р.), а саме:

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства 1 рік і 5 місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Управляюча Компанія Центр» (місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (проспект Голосіївський, 93), Ідентифікаційний код юридичної особи: 35645334) в особі Луньової Анастасії Серверівни (паспорт, серії ЕТ № 091046, виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму, 14.09.2007р., що зареєстрована за адресою: АР Крим, Красногвардійський район, с. Котельниково, вул. Кірова, буд. 43, Ідентифікаційний номер 3347615721), що діє від імені акціонера Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Частка посадової особи ТОВ «Управляюча Компанія Центр» становить 60869963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) простих, іменних акцій Товариства, що складає 99,097502% у статутному капіталі Товариства. Представник Луньова Анастасія Серверівна часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді Члена Наглядової Ради Товариства 1 рік і 5 місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: Прошенко Ганну Олександрівну (паспорт: серії СО № 884142, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 15.11.2001р., Ідентифікаційний номер 3095303764, що зареєстрована за адресою: Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Польова, буд. 74). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства 1 рік і 5 місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Ревізійної комісії Товариства: Чернецьку Раїсу Миколаївну (паспорт: серії МЮ № 184080, виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, 26.09.2008р., Ідентифікаційний номер 3031623602, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, кв. 93). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства 4 роки.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Ревізійної комісії Товариства: Кучеренко Ольгу Володимирівну (паспорт: серії СТ № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2008р., Ідентифікаційний номер 3068124821, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Васильків, пров. Шевченка, буд. 10). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства 4 роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 18.11.2011р. – Заступник Голови Правління ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Смик Світлану Василівну (паспорт, серії МЕ № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 146/2, кв.60, Ідентифікаційний номер 2776508543). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 02.12.2008р. – працює на посаді адміністратора в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серії СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 22.05.1995р. – працює на посаді адміністратора в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства: Чернецьку Раїсу Миколаївну (паспорт: серії МЮ № 184080, виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, 26.09.2008р., Ідентифікаційний номер 3031623602, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, кв. 93). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 12.07.2006р. працює на посаді юриста в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 5 (п’ять) років.

ПРИЗНАЧЕНО з посаду Члена Ревізійної комісії Товариства: Кучеренко Ольгу Володимирівну (паспорт: серії СТ № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2008р., Ідентифікаційний номер 3068124821, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Васильків, пров. Шевченка, буд. 10). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 21.07.2008р. була прийнята на посаду економіста в ВАТ «Готель Голосіївський», з 04.07.2012р. була переведена на посаду бухгалтера у ПАТ «Готель Голосіївський», з 05.07.2013р. переведена на посаду заступника головного бухгалтера в ПАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства терміном на 5 (п’ять) років.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине