Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" (далі по тексту – Товариство), що відбулися 18.08.2017р. (ПРОТОКОЛ № 18-08/17 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель Голосіївський» від 18.08.2017р.) прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента на підставі протоколу Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» № 11-07/2017 від 11.07.2017р.), а саме:

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової Ради Товариства ЗЕЛІНСЬКУ ГАЛИНУ МЕФОДІЇВНУ (паспорт: серії СН № 304044, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 11.10.1996р., Ідентифікаційний номер 2455109941, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 3/1, кв. 131). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 1 (одна) проста іменна акція Товариства, що складає 0,000001 % у статутному капіталі Товариства. Припинено повноваження на підставі письмового повідомлення Зелінської Г.М. від 10.07.2017р., затверджено Протоколом № 31-07/2017 засідання Наглядової Ради Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» від 31.07.2017р. за її власним бажанням, як Голови Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» та відповідно виключено зі складу членів Наглядової Ради ПрАТ «Готель Голосіївський» з 31.07.2017р. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства 3 місяці та 23 дні;
ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: Самойленко Наталію Петрівну (паспорт, серії СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081% у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці та 26 днів.
ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової Ради Товариства: Смик Світлану Василівну (паспорт, серії МЕ № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 146/2, кв.60). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081% у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства 4 місяці та 26 днів.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Наглядової Ради Товариства: Ратушна Юлія Михайлівну (паспорт, серія МЕ № 790159 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.01.2007р., Ідентифікаційний номер 2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 17, кв. 53) - представника акціонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСРЕНТА», (код за ЄДРПОУ 35645334), який володіє 60 869 963 (шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) штук простих, іменних акцій ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 99,097502 % у статутному капіталі Товариства. Ратушна Ю.М. акціями ПрАТ «Готель Голосіївський» не володіє, частка в статутному капіталі Товариства – 0%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: З 1996 по теперішній час - КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ іменi І. К. Карпенка-Карого, Заочний відділ, Методист 1 категорії, Директор ТОВ "ІСРЕНТА". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Смик Світлану Василівну (паспорт, серії МЕ № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 146/2, кв.60). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 02.12.2008р. – працює на посаді адміністратора в ПрАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової Ради Товариства: Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серії СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: з 22.05.1995р. – працює на посаді адміністратора в ПрАТ «Готель Голосіївський». Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 50 (п’ятдесят) простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000081 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на 3 (три) роки.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине