Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення

Товариством 07.03.2018р. отримано від Публічного Акціонерного Товариства «Національний Депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 05.03.2018р. Відповідно до отриманої інформації стало відомо про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцій ПРАТ «Готель Голосіївський» акціонерам на вимогу особи (осіб, що діють спільно) яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», в результаті чого відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ «Готель Голосіївський», а саме:
Дата вчинення дії: 07.03.2018р.
Повне найменування юридичної особи – власника пакету акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСРЕНТА", створено за законодавством України, Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 35645334, місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 93.
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 99,1013%.
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 99,1013%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 100%
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій – 100%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна

Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине