Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Коди GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Прийнятим Рішенням Єдиного Акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" № 24-04/2018 від 24.04.2018 року (далі по тексту – Товариство) про зміни в персональному складі посадових осіб емітента в ПрАТ «Готель Голосіївський» відбулися зміни, а саме про скасування органів управління Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства, відповідно:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Товариства: Ратушна Юлія Михайлівну (паспорт, серія МЕ № 790159 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.01.2007р., Ідентифікаційний номер 2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 17, кв. 53) - представника акціонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСРЕНТА», (код за ЄДРПОУ 35645334), який володіє 61 424 316 (шістдесят один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі триста шістнадцять) штук простих, іменних акцій ПрАТ «Готель Голосіївський», що складає 100 % у статутному капіталі Товариства. Ратушна Ю.М. акціями ПрАТ «Готель Голосіївський» не володіє, частка в статутному капіталі Товариства – 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства терміном 8 місяців. Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Наглядової Ради Товариства нiкого не призначено в зв’язку зі скасуванням Наглядової Ради Товариства, як органу управління на підставі Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.

Припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства: Самойленко Наталія Петрівна (паспорт, серії СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16), яка на момент обрання володіла 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства 8 місяців. Замiсть звiльненої особи на посаду Члена Наглядової Ради Товариства нiкого не призначено в зв’язку зі скасуванням Наглядової Ради Товариства, як органу управління на підставі Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.

Припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства: Смик Світлана Василівна (паспорт, серії МЕ № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 146/2, кв.60), ), яка на момент обрання володіла 50 (п’ятдесятьма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.
Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства 8 місяців. Замiсть звiльненої особи на посаду Члена Наглядової Ради Товариства нiкого не призначено в зв’язку зі скасуванням Наглядової Ради Товариства, як органу управління на підставі Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства: Чернецька Раїса Миколаївна (паспорт: серії МЮ № 184080, виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, 26.09.2008р., Ідентифікаційний номер 3031623602, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, кв. 93), яка на момент обрання володіла 1 (однією) акцією ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства терміном 1 рік та 1 місяць. Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства нiкого не призначено в зв’язку зі скасуванням Ревізійної комісії Товариства, як органу управління на підставі Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.

Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства: Кучеренко Ольга Володимирівна (паспорт: серії СТ № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2008р., Ідентифікаційний номер 3068124821, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Васильків, пров. Шевченка, буд. 10), яка на момент обрання володіла 1 (однією) акцією ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства 1 рік та 1 місяць. Замiсть звiльненої особи на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства нiкого не призначено в зв’язку зі скасуванням Ревізійної комісії Товариства, як органу управління на підставі Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна

Відстані від готелю
Вокзал9 км
Жуляни10 км
Бориспіль35 км
пл. Незалежності9 км
Автовокзал4 км
Річковий вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП України10 км
Експоцентр1 км
Київ Експо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине