Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Коды GDS:

  • Sabre – UZ 77401
  • Apollo – UZ 51382
  • Worldspan – UZ 13366
  • Amadeus – UZ IEV366

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Рішенням Єдиного Акціонера № 15-08/2018 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" від 15.08.2018р. (далі по тексту – Товариство) ухвалено зміни в персональному складі посадових осіб емітента в зв’язку з прийнятим Рішенням Єдиного Акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський» (код за ЄДРПОУ 03358529, з місцезнаходженням: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93) у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський» з місцезнаходженням: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, припинити повноваження Виконавчого органу Товариства, а саме :

ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ Голови Правління Товариства Кондратьєвої Наталії Мирославівни, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Сєрова, 30, кв. 44 (паспорт серії СН № 917695, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 03.10.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1891106489). Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Голови Правління Товариства 3 роки та 4 місяці.

ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ Члена Правління Товариства Федік Ганни Григорівни, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 33/35, кв. 121 (паспорт, серії СО № 737548, виданий Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві, 04.09.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209806262). Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді Члена Правління Товариства 3 роки та 4 місяці.

ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ Члена Правління Товариства Чернецького Євгена Віталійовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 97б, кв. 25 (паспорт серії СО № 370507, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві., 17.03.2000р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3051513857). Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді Члена Правління Товариства 3 роки та 4 місяці.

ОБРАНО на посаду Голови комісії з реорганізації ПрАТ «Готель Голосіївський» Кондратьєву Наталію Мирославівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Сєрова, 30, кв. 44 (паспорт серії СН № 917695, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 03.10.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1891106489). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: 2008-2011 – директор ЗАТ «КЕЗПХ», з 17.05.2011р. – Голова Правління ПрАТ «Готель Голосіївський».
Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа призначена терміном до завершення процедури реорганізації (перетворення) ПрАТ «Готель Голосіївський» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський».

ОБРАНО на посаду Члена комісії з реорганізації ПрАТ «Готель Голосіївський» Федік Ганну Григорівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 33/35, кв. 121 (паспорт серії СО № 737548, виданий Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві, 04.09.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209806262). Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ПрАТ «Готель Голосіївський» Головний бухгалтер з 01.09.1999р.
Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа призначена терміном до завершення процедури реорганізації (перетворення) ПрАТ «Готель Голосіївський» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський».

ОБРАНО на посаду Члена комісії з реорганізації ПрАТ «Готель Голосіївський Чернецького Євгена Віталійовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 97б, кв. 25 (паспорт серії СО № 370507, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, 17.03.2000р. реєстраційний номер облікової картки платника податків 3051513857), Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ПрАТ «Готель Голосіївський» Головний інженер з 08.04.2009р.
Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа призначена терміном до завершення процедури реорганізації (перетворення) ПрАТ «Готель Голосіївський» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіївський».

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з реорганізації ПрАТ «Готель Голосіївський» Кондратьєва Наталія Мирославівна.

Word - 47.5 кб
Расстояния от гостиницы
Вокзал9 км
Жуляны10 км
Борисполь35 км
пл. Независимости9 км
Автовокзал4 км
Речной вокзал15 км
МВЦ12 км
ТПП Украины10 км
Экспоцентр1 км
Киев Экспо Плаза15 км
Курс валют
Курс наличной валюты в Украине